Tarito BiH
Sarajevo
Terabajt Sarajevo Tarito
Terabajt
TERABAJT
adresa Terezije bb ( SKENDERIJA )
telekon +387 33 26 59 65
mail   Preporučen prodavac Sarajevo Tarito                             pik web fb
Next Sarajevo Tarito
0
NEXT
adresa Antuna Branka Šimića 2B
telekon +387 33 65 10 80
mail                                 web gplus fb
Mega Techno Sarajevo Tarito
0
MEGA TECHNO
adresa Kolodvorska 12 ( TC Interex )
telekon +387 33 61 83 10                 telefon2 +387 61 25 59 94
mail                                   pik fb
Target Sarajevo Tarito
Target
TARGET
adresa Trg djece Sarajeva 1 ( BBI Centar )
telekon +387 62 00 20 03
mail                                 pik web fb
Uni Expert Sarajevo Tarito
0
UNI EXPERT
adresa S. Aleksića 14                 adresa2 Kundurdžiluk 7-9         adresa3 Zmaja od Bosne bb (Importane)
telekon +387 33 71 63 40            telefon2 +387 33 72 13 30         telefon3 +387 33 59 24 56
mail                                   web fb
Imtec Sarajevo Tarito
0
IMTEC
adresa Trg djece Sarajeva 1        adresa2 Kranjčevićeva 33           adresa3 Gradačačka 1
telekon +387 33 26 60 30            telefon2 +387 33 55 32 40          telefon3 +387 33 71 08 45

adresa Vrbanja 1                        adresa2 Bulevar Mimar Sinana 1
telekon +387 33 73 31 45            telefon2 +387 33 45 67 06
mail                                 web yt fb
ComTrade Shop Sarajevo Tarito
0
COMTRADE SHOP
adresa Zmaja od Bosne 7-7A       adresa2 Ložionicka 16              adresa3 Zmaja od Bosne 4
telekon +387 33 20 89 53              telefon2 +387 33 52 31 31         telefon3 +387 33 59 27 95
mail                                   web fb
Printex Sarajevo Tarito
0
PRINTEX
adresa Hasana Sušića 9 i 11
telekon +387 33 26 91 00
mail                               pik web gplus fb
BNC Sarajevo Tarito
BNC
BNC - Brand name computer shop
adresa Merhemića Trg 2 (plato Ciglane)
telekon +387 33 26 54 65
mail                                 pik web fb
Media Market Sarajevo Tarito
0
MEDIA MARKET
adresa Milana Preloga 8 (pored Bosmala)      adresa2 Telali 1 (Baščaršija)
telekon +387 33 71 47 77                                 telefon3 +387 33 53 81 83
mail                                   web fb
SensoMicro Sarajevo Tarito
0
SENSO MICRO
adresa Olovska 42
telekon +387 33 71 01 90
mail                                   web fb
Mobilmedia Sarajevo Tarito
0
MOBILMEDIA
adresa Maršala Tita 1              adresa2 Džemala Bijedića 2       adresa3 Kolodvorska 12
telekon +387 33 55 86 50          telefon2 +387 33 61 21 88         telefon3 +387 33 71 96 05
mail                             web yt gplus tw fb
Lunafishdesigns
© TARITO 2012 sva prava pridržana